Psihološka podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog psihologa i klijenta. To je način da klijent sazna više o svojim mislima i osećanjima, kao i da razume uzroke i sačini strategije prevazilaženja aktuelnih problema.