HOLISTIČKA AKADEMIJA MAYA

Uskladite svoj život sa sobom!

17-w

Holistička akademija (HA) je udruženje vrhunskih profesionalaca iz različitih oblasti osnovano sa ciljem unapređenja kvaliteta života i zdravlja kroz holistički pristup, kao i razvoj i implementiranje inovacija u oblasti ličnog razvoja, zdravog načina života, fizičke aktivnosti i holističke (tradicionalne, integrativne i kvantne) medicine. Naši članovi i saradnici su priznati stručnjaci iz područja humanističkih i medicinskih nauka, tradicionalne i integrativne medicine, joge i meditacije, sporta i rekreacije, energetskih i drugih holističkih pravaca.

Rolex perfect to the degree that replica rolex this article replica watches, helpful hints replica rolex go to these guys replica rolex watches, over at this website replica watches go now replica rolex, why not try this out relojes imitacion click this over here now replica watches, like it fake rolex websites swiss replica watches.

Naša aktivnost je usmerena na pojedince, timove ali i na složene organizacije. Posebno smo ponosni na svoje iskustvo i rezultate u radu sa vrhunskim sportistima.

Rezultat rada na sebi u holističkom smislu je povećanje energetskih potencijala, mentalni mir i emocionalna stabilnost.

Šta je u stvari holizam?

Holizam je univerzalno shvatanje da organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcioniše samo kao celina. Prema holističkom (celovitom) pristupu zdravlju, ljudski organizam nije zbir pojedinih delova, već složen međusobno umrežen i međuzavisan sistem životnih procesa. Holistički način života podrazumeva korišćenje različitih pravaca humanističkih i medicinskih nauka, tradicionalne i integrativne medicine, joge i meditacije, sporta i rekreacije, energetskih i drugih holističkih metoda. Svrha holizma je fiziološka, psihološka i socijalna ravnoteža.

Način delovanja

Holistička akademija propagira koncept zdravog, uravnoteženog i odgovornog života.  Ovaj koncept pomaže pojedincu da razvije samoodgovornost i podigne svest o svom mentalnom, emotivnom i fizičkom zdravlju. Danas postoje brojne tehnike i veštine koje mogu da pomognu pojedincima da dovedu sebe u sklad sa sobom i svojom okolinom.

galerija41

Od Maja do Maya

Maja Popov je mnogima prvo ime koje su čuli kada se na našem prostoru pomene joga. Više od dve decenije na našem tržištu Maja je izgradila svoj prepoznatljiv stil i pristup i u saradnji sa stručnjacima raznih drugih oblasti ličnog razvoja pomagala ljudima da povrate svoje zdravlje i otkrivajući svoje istinske želje i snove unapređuju svoj život. Ako Maja napišemo kao Maya ne samo da će ovo ime na isti način pročitati u gotovo svim zemljama sveta nego će ono simbolizovati mnoštvo lepih značenja koje ima u različitim kulturama. Na sanskritu Maya znači iluzija i stalno nas podseća na iluzornost mnogih želja i patnji usmeravajući nas na pravi put ka blagostanju. U hinduističkoj mitologiji ovo je drugo ime za boginju Durgu, a u Japanu, Maya je ime Budine majke. Na Hebrejskom Maya znači proleće, a na persijskom velikodušnost. Maye su drevno pleme severnog Meksika koje nam je ostavilo jako puno vrednih znanja. U Nepalu, Maya znači ljubav, a u Rimskoj mitologiji bila je boginja proleća i plodnosti.

Naša aktivnost je usmerena na pojedince, timove ali i na složene organizacije. Posebno smo ponosni na svoje iskustvo i rezultate u radu sa vrhunskim sportistima.

Rezultat rada na sebi u holističkom smislu je povećanje energetskih potencijala, mentalni mir i emocionalna stabilnost.