PROGRAM ZA OBRAZOVANJE YOGA UČITELJA

Prva generacija, mart 2018.


Holistička akademija Maya u saradnji sa velikim učiteljem yoge Jadrankom Miklecom pokreće program za obrazovanje Yoga učitelja koji će se realizovati kroz vikend seminare u Beogradu, sa sedmodnevnim kursom na ostrvu Iž. Program traje 4 godine i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

Nivoi obuke:
1. nivo – Yoga asistent: Yoga Pravesh (godinu dana obuke – 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja
2. nivo – Yoga instruktor: Yoga Parichaya (dve godine obuke – 300 časova)
3. nivo – Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (tri godine obuke – 450 časova)
4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (4 godine obuke – 600 časova)

Nakon uspešnog završetka studija studenti će posedovati sveobuhvatno znanje o teoriji i praksi yoga asana, pranayame i meditacije i steći će sposobnost uočavanja i određivanja posebnih potreba ili stanja osobe i podučavati yogu na siguran, delotvoran i pouzdan način u sledećim područjima:

 1. Rekreativna yoga (početni, srednji i napredni nivo). Vežbe za gipkost i jačanje lokomotornog sistema.
 2. Sistem yoga vežbi za kičmu.
 3. Vežbe yoga položaja – vežbe neuromišićne integracije za uravnoteženje funkcija metabolizma, endokrinog, imunog i nervnog sistema. Početni, srednji i napredni redosled yoga položaja.
 4. Vežbe yoga položaja za smanjenje telesne težine i debljine.
 5. Vežbe yoga položaja kod trudnoće, menopauze i menstrualnih problema.
 6. Terapeutska yoga – individualni pristup Ayurvede i Yoge.
 7. Vežbe yoga disanja – vežbe neurorespiratorne integracije.
 8. Posebne vežbe yoga položaja i yoga disanja za jačanje imuniteta.
 9. Vežbe opuštanja: yoga nidra, meditacija za neutralizaciju umora, napetosti, stresa i razvoj punog mentalnog potencijala.
 10. Primena zvukova u svrhu podsticanja ispravnog funkcioniranja duha i tela.
 11. Postupci čišćenja organizma: Kriye, Panchakarma, Shatkarma.
 12. Kursevi zdravog življenja sa stanovišta Yoge, Ayurvede, Sthapatyavede i Jyotisha.
 13. Yoga vežbe za sportiste.
 14. Vikend seminari za potpuni oporavak duha i tela od svakodnevnog stresa.
 15. Yoga za decu.

STRUKTURA PROGRAMA:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 70 časova
 2. Anatomija i fiziologija – 40 časova
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 120 časova
 4. Pranayama – 60 časova
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 60 časova
 6. Meditacija – 20 časova
 7. Ayurveda – 40 časova
 8. Metodologija podučavanja – 30 časova
 9. Razmatranje različitih sistema yoge – 20 časova
 10. Praktični prikaz polaznika – 40 časova

ISPIT ZA YOGA UČITELJA

 1.  Za prijavu za ispit priložiti potvrde o sprovedenom 600-časovnom obrazovanju.
 2. Napisati rad na zadatu temu yoge (40 do 70 stranica, min. 40 stranica teksta, navesti literaturu, reference, itd.) i predati ga organizatoru kursa na pregled i eventualne ispravke minimum 2 meseca pre ispita. Maksimalno vreme za pisanje rada je 6 meseci. Na ispitu prezentovati rad i odgovoriti na pitanja svih učesnika ispita.
 3. U svom yoga centru pod nadzorom organizatora održati 6 časova yoge. Jedan čas traje 45 min. 20 časova asistirati yoga učitelju ili rukovodiocu yoga centra u vođenju yoga časa. Takođe, održati 2 časa joge u nekom drugom yoga centru.
 4. Dva meseca pre ispita uručiti organizatoru kursa na uvid dnevnik iskustava lične prakse yoge.
 5. Dati na uvid domaće zadatke. Napisati pripremu za određenu lekciju i održati čas na tu temu u sklopu kursa yoga edukacije, i zatim nakon održanog časa napisati svoja zapažanja i zaključak na navedenu temu.
 6. Usmeni ispit traje 45 min. Prisustvuju 3 ispitivača.
 7. Praktični ispit traje 45 min. Održati samostalnu lekciju yoge. Nedelju dana pre praktičnog nastupa uručiti organizatoru kursa plan lekcije (asane, pranayame, i dr. šta će biti prezentovano) i metodologiju pristupa vođenja yoga časa tako da organizator kursa može dati savete.
 8. Biti primer onoga što se podučava. Živeti zdravo (ne pušiti, ne konzumirati alkohol, droge).

USLOVI ZA UPIS, VREME I MESTO ŠKOLOVANJA ZA PRVU GODINU

Obuka će svake godine trajati od marta do novembra. Obuka počinje 23. marta 2018. godine i prva godina traje do 28. oktobra 2018. godine. Jednogodišnja obuka se sastoji iz 10 (deset) dvodnevnih seminara koji će se održavati u Beogradu (svaki dvodnevni seminar je po 15 časova), ukupno 150 časova godišnje, sa mogućnošću pohađanja sedmodnevnog kursa na ostrvu Iž na kojem se dobija potvrda za 50 časova (u ponudi će biti dva termina za 2018. godinu, 2-9. jun i 8-15. septembar). Polaznici će tokom školovanja biti obavezni pohađati i redovne časove yoge sa instruktorima HA Maya. Za sve koji poseduju potvrde o pohađanju seminara kod Jadranka Mikleca ili drugih škola za joga instruktore, komisija će procenjivati usklađenost sa ovim programom i shodno tome ceniti koliko časova može biti priznato, a polaznik će biti obavezan da pohađa ostatak i položi ispit za određeni nivo. Shodno proceni komisije i cena školovanja će biti usklađena.

Program i broj časova za prvu godinu:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 20 časova
 2. Anatomija i fiziologija – 10 časova
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 50 časova
 4. Pranayama – 10 časova
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 15 časova
 6. Meditacija – 10 časova
 7. Ayurveda – 10 časova
 8. Metodologija podučavanja – 10 časova
 9. Razmatranje različitih sistma yoge – 5 časova
 10. Praktični prikaz polaznika – 10 časova

Na kraju prve godine, pored potvrde o provedenih 150 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (oko 10 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za određeni nivo obuke pred komisijom.

Cena obuke po godini je 900 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuje se 300 evra, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do sredine oktobra 2018. godine. U cenu ulazi 150 časova obuke, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.

Upis na obuku za yoga učitelje u Beogradu počinje od 15. decembra 2017. godine.

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved