PROGRAM ZA OBRAZOVANJE YOGA UČITELJA

Druga generacija, oktobar 2018.

Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem joge Jadrankom Miklecom pokrenula je program za obrazovanje Yoga učitelja koji se realizuje kroz vikend seminare u Beogradu, sa sedmodnevnim kursom na ostrvu Iž. Program traje 4 godine i obuhvata 600 časova obuke. Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

Nivoi obuke:

 1. nivo – Yoga asistent: Yoga Pravesh (prva godina – 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja.
 2. nivo – Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina – 150 časova; ukupno 300 časova)
 3. nivo – Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina – 150 časova; ukupno 450 časova)
 4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova; ukupno 600 časova)

STRUKTURA PROGRAMA:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 70 časova
 2. Anatomija i fiziologija – 40 časova
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 120 časova
 4. Pranayama – 60 časova
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayama – 60 časova
 6. Meditacija – 20 časova
 7. Ayurveda – 40 časova
 8. Metodologija podučavanja – 30 časova
 9. Razmatranje različitih sistema yoge – 20 časova
 10. Praktični prikaz polaznika – 40 časova

Obuka će za ovu generaciju trajati od oktobra 2018. do marta 2019. godine. Obuka počinje 20. oktobra 2018. godine i prva godina traje do 23. marta 2019. godine. Jednogodišnja obuka se sastoji iz 10 (deset) dvodnevnih seminara koji će se održavati u Beogradu (svaki dvodnevni seminar je po 15 časova), ukupno 150 časova godišnje, sa mogućnošću pohađanja sedmodnevnog kursa na ostrvu Iž na kojem se dobija potvrda za 50 časova (u tom slučaju je dovoljno odslušati 100 časova u Beogradu). Polaznici će tokom školovanja biti u obavezi da pohađaju i redovne časove yoge sa instruktorima HA Maya (osim onih koji su već instruktori i nastavljaju svoje školovanje). Za sve koji poseduju potvrde o pohađanju seminara kod Jadranka Mikleca ili drugih škola za joga instruktore, komisija će procenjivati usklađenost sa ovim programom i shodno tome oceniti koliko časova može biti priznato, a polaznik će biti obavezan da pohađa ostatak časova i položi ispit za određeni nivo. Shodno proceni komisije i cena školovanja će biti usklađana.

Program i broj časova za prvu godinu:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 20 časova
 2. Anatomija i fiziologija – 10 časova
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 50 časova
 4. Pranayama – 10 časova
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 15 časova
 6. Meditacija – 10 časova
 7. Ayurveda – 10 časova
 8. Metodologija podučavanja – 10 časova
 9. Razmatranje različitih sistma yoge – 5 časova
 10. Praktični prikaz polaznika – 10 časova

Na kraju prve godine, pored potvrde o sprovedenih 150 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (oko 10 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za određeni nivo obuke pred komisijom.

Cena obuke po godini je 900 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuje se 300 evra, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do sredine marta 2019. godine. U cenu ulazi 150 časova obuke, ispit i redovni časovi joge tokom trajanja školovanja, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi. Za rane uplate prve rate, do kraja avgusta 2018, ukupna školarina za godinu bi bila 800 evra.

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved