PROGRAM ZA OBRAZOVANJE YOGA UČITELJA

Treća generacija, januar 2019.

Od 1. januara 2019. godine počinju prijave za upis nove generacije u školu za joga učitelje koju organizuje Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem yoge Jadrankom Miklecom. Program traje 4 godine i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

Nivoi obuke:

1. nivo – Yoga asistent: Yoga Pravesh (prva godina – 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja.
2. nivo – Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina – 150 časova)
3. nivo – Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina – 150 časova)
4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova)

Školovanje za novu generaciju počinje 09. marta 2019. godine i realizovaće se po modifikovanom programu koji će biti i finansijski i vremenski povoljniji za polaznike. Da bi izbegli suvišne troškove za polaznike neće biti polaganja ispita za prvu godinu (Joga asistent), već će se u vremenskom period od jedne kalendarske godine (od marta do marta) realizovati program prve i druge godine (300 časova) i polaznici će direktno polagati ispit za Joga instruktora. Deo teoretskih predavanja će biti realizovan metodom elektronskog učenja pa će i to uticati na visinu školarine.

 • Program se sastoji od teorijske i praktične nastave. Teorijski deo se sastoji od 170 časova i delom se sprovodi metodom elektronskog učenja (100 časova) a delom kroz predavanja u prostorijama Akademije (70 časova).
 • Praktična nastava traje 130 časova. Deo praktične nastave se sprovodi u učionici i sali Akademije (80 časova), a deo u udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji (50 časova). Polaznik je du\an da vodi dnevnik praktične nastave pa ga overenog i potpisanog predaje u Akademiju. Praktična nastava se izvodi pod nadzorom mentora.
  Program je podeljen u dva dela. Prvi traje od marta do oktobra, a drugi od novembra do marta. Predavanja i praktični rad u prostorijama Akademije se organizuju kroz vikend seminare (jedan vikend 15 časova), jedan do dva puta mesečno tokom trajanja prvog dela edukacije. U drugom delu (od novembra do marta) realizovaće se: Teorijska nastava metodom elektronskog učenja, praktična nastava u prostorijama Akademije i udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji i priprema za polaganje ispita za joga instruktora. U tom period polaznici imaju redovne konsultacije sa mentorom i pišu završni rad za drugi nevo edukacije (Joga instruktor).
  Na kraju druge godine, pored potvrde o sprovedenih 300 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (oko 20 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za ovaj nivo obuke pred komisijom.
  Treća i četvrta godina se nastavljaju po redovnom programu.
  Oni koji su već joga instruktori mogu nastaviti školovanje sa prethodnom generacijom upisujući direktno drugu godinu studija.

STRUKTURA PROGRAMA I BROJ ČASOVA

PN – praktična nastava       T – teorijska nastava

Cena školovanja je 700 evra po godini (1400 evra za obe godine) u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuje se 300 evra, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do marta 2020. godine. U cenu ulazi 300 časova obuke, odbrana rada, ispit i redovni časovi joge sa instruktorima Holističke akademije dok traje školovanje, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.

Za one koji se upišu do kraja januara 2019. godine popust 10% a za one koji odmah isplate školarinu u celosti popust 15%.

Informacije i prijave na: mail: yogaucitelji@gmail.com, tel. 0653433857

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved