grupna-joga-web

Grupna joga

Obavezna prijava - 065/870 4513

Joga je sveobuhvatna disciplina ličnog razvoja stara više 5000 godina. Za razliku od nekih drugih puteva duhovnog razvoja ona je u svojoj prirodi nedogmatska i njen pristup je gotovo naučni. Suština ove discipline su praktične vežbe i preporuke za održavanje zdravlja, razvijanje svesti i intuicije i otklanjanje velova iluzije kako bismo živeli sa maksimumom naših potencijala za ljubav, radost i blagostanje. Ono što mi na zapadu poznajemo kao joga jeste uglavnom njen rad sa fizičkim telom. Iako izvorno joga kao sveobuhvatna disciplina u sebi sadrži i razne druge tehnike koje rade sa mentalnim i emotivnim nivoom pa onda najbolju tehniku biramo za sebe u zavisnosti od svog senzibiliteta.

Joga posmatra telo kao najgrublju manifestaciju svega što mi jesmo, a kao takva je nama i najvidljivija i najlakše možemo na sebi raditi počevši upravo od tela. Kako je telo neraskidivo povezano i sa našim suptilnijim telima, mi kroz inteligentno osmišljeno fizičko vežbanje radimo i na dubljim nivoima svog postojanja. Kaže se u jogi, radeći sa telom mi već radimo i na svom karakteru.

Ljudi danas sve češće biraju jogu kao svoj program vežbanja jer je jedan od retkih sistema koji nas uči da osećamo sebe i da svoje vežbanje uskladimo sa svojom prirodom i potrebama. Ona pruža mogućnost da u isto vreme bude dobar trening, da pruži fenomenalno terapeutsko dejstvo, ali i da bude najbolja i najjednostavnija antistres terapija. U samom konceptu časova ona može biti dinamičnija i fluidnija, statičnija i mirnija, vrlo fizički zahtevna ili lagana i terapeutska. Ali koji god stil od ovih odabrali, uvek postoji onaj najvažniji element, a to je svest o disanju, pravilno disanje i prisutnost u onome što se radi. Kvalitet nečijeg vežbanja nije uvek u njegovoj sposobnosti da izvede najzahtevnije položaje već u njegovoj sposobnosti da bude potpuno budan i opušten u položaju.

Kada pravilno radimo jogu, razvijamo svest o sebi i svojim potrebama. Razvijamo svest o tome odakle dolaze naši impulsi, reakcije, odluke, misli i samim tim postajemo više vladar svoga uma nego njegov sluga. Kroz joga položaje oslobađamo telo potisnutih emocija i impresija i preko toga isceljujemo sebe na svim nivoima. Učimo se samoposmatranju, fleksibilnosti ne samo tela već i uma, dobijamo samopouzdanje i povećevamo svoje energetske potencijale. Uz pomoć joge možemo i svoj fizički izgled dovesti do onoga kako je najlepše i najbolje moguće za nas. Joga ne deluje trošeći nam kalorije, što se i nije uvek pokazalo kao delotvorno, ali deluje oslobađajući nas uzroka naše gojaznosti ili drugih problema sa telom koje bismo želeli da rešimo.

Uz jogu se može vežbati i nešto drugo, ali ono što ćemo u jogi naučiti i preneti i na svoj svakodnevni život i druge vidove rekreacije jeste da poštujemo i prihvatamo sebe i da sve što radimo uskladimo sa svojom prirodom. Nekom je zaista potrebno mnogo fizičkog rada i aktivnosti, nekom drugom je potrebno manje agresivno i suptilnije. Dok je nečija priroda za ples i šetnje, neko je rođen da se bavi sportom. Naše zdravlje ali i lepota dolazi od toga da sebe spoznamo, prihvatimo i podržimo. Najlepši smo kada ideal lepote potražimo unutar svoje autentičnosti. Joga ima instrumente da nas podrži u svim našim traganjima.