THAI masaža

Cena masaže je 4500 rsd. Trajanje 2-3 sata.

thai-1-web-600x400
thai-2-web-600x400

Nuat Phaen Boran (na zapadu neadekvatno prevedeno kao "Thai masaža") je izvorni naziv oblika fizikalne terapije u sklopu tradicionalne tajlandske medicine. Kao takva, ona nema iste korene i značaj kao praksa koja se pod nazivom thai-masaža praktikuje u Tajlandu i širom sveta.

Tradicionalna tajlandska medicina počiva na pet stubova a to su: medikalna terapija, fizikalna terapija, duhovna praksa, magijski rituali i Budizam. Budizam, tačnije Theravada Budizam, koji se neguje u Tajlandu, sa svojim konceptom i tumačenjem Univerzuma, imao je ključni uticaj na osnovne principe tradicionalne medicine. Univerzum se tumači po kvalitetima po kojima ga opažamo, od njegove najgrublje do najsuptilnije manifestacije. Ti osećajni kvaliteti nazivaju se Veliki Elementi, ima ih četiri i predstavljaju realne kvalitete – čvrstinu, tečnost, temperaturu i kretanje. Njihovi zvanični nazivi predstavljaju prirodne apstrakcije – Zemlju, Vodu, Vatru i Vetar. Ovi elementi su osnovni i najčešće se spominju u drevnim izvorima, a pored njih spominju se i elementi Prostor i Svest.

Čovekovo biće, kao sastavni deo Univerzuma, kroz sebe ispoljava sve ove elemente. Kada je čovek zdrav, odnos kvaliteta elemenata je u ravnoteži. Element Zemlje u čoveku je najstabilniji i najteže podleže promeni. Voda i Vatra menjaju se brže i lakše, ali samo pod uticajem Vetra, koji jedini ima osobinu kretanja. Zbog toga je najveći broj poremećaja i oboljenja posledica neravnoteže Elementa Vetra. Dugotrajna neravnoteža Vetra dovodi do neravnoteže Vatre i Vode, koje, nakon duže neravnoteže, zajedno izazivaju neravnotežu Elementa Zemlje – nastupa promena u fizičkom telu. Neravnoteža Elemenata može biti: prirodna (odnos Elemenata stečen rođenjem, uticaj godišnjih doba, vreme, životno doba, navike i dnevna rutina) i neprirodna (nesreće, otrov, kao posledica magijskih rituala, ili specifičnih poremećaja duhovne prirode).

Posmatrano kroz prizmu teorije Elemenata, lekovito delovanje masaže usmereno je na elemente Vetra i Zemlje. Disanjem unosimo u sebe Vetar. Krećući se kroz telo, sa sobom nosi Vatru i Vodu što nas održava u životu. Putanje u telu kroz koje Vetar prolazi zovu se Sen-linije, a zglobovi, kao pokretni delovi tela, zovu se Kapije Vetra. Sen-linije pripadaju Elementu Zemlje, nalaze se između kostiju i mišića i čine ih nervi, krvni sudovi, limfni kanali, tetive i ligamenti. Ako iz bilo kog razloga dođe do pomeranja ili blokade Sen-linije, kvalitet Vetra se menja, kao i njegov kvalitet u Kapijama Vetra. Budući da je Vetar najsuptilniji Element, da najlakše biva neuravnotežen i da kao takav dovodi do najvećeg broja poremećaja i oboljenja, svrha masaže je uspostavljanje ravnoteže Elementa Vetra u telu.

Terapeut

Goran Milovanov

Goran Milovanov, terapeut Thai masaže

Rođen u Pančevu 1975. godine.

Bavio se karateom i ki-aikidoom.
2000. god. započinje privatnu praksu sportske i relaks masaže.
2008. god. završava osnovni kurs tradicionalne Thai masaže na Institutu za Tajlandsku masažu u Beogradu kod učitelja Danka Lare Radića i nastavlja da se edukuje kroz niz seminara i kurseva:

Napredni kurs na Institutu za Tajlandsku masažu u Beogradu.

Specijalistički seminar "Novi i retko korišćeni zahvati u Thai masaži" na Institutu za Tajlandsku masažu u Beogradu.

Evropska konferencija posvećena tradicionalnoj Thai masaži (ostrvo Iž, Hrvatska), pod pokroviteljstvom Thai Healing Alliance International–a. Predavači: Danko Lara Radić (Srbija), Davor Haber (Hrvatska), Bob Haddad (SAD), Ralf Marzen (Engleska), Noam Tyroler (Izrael), D’vorah Swarzman (SAD), Hans Lutz (Nemačka), Geoff Pritchatt (Škotska), Niclaire Skye Mann (Engleska), Tirza Bottema (Holandija) i Kay Rynerson (USA).

Druga evropska konferencija "Free style Thai massage – European Gathering". Predavači: Danko Lara Radić (Srbija), Davor Haber (Hrvatska), Howard Evans (Engleska), Gabriel Azoulay (USA) i Arnold van Winkel (Holandija).

Specijalistički seminar: "Miofacijalni aspekt Thai masaže", koji vodi učitelj Howard Evans (Engleska).

Specijalistički seminar: "Tradicionalna Thai akupresura" (50 časova), koji vodi učitelj Noam Tyroler (Izrael).

Treća evropska konferencija "Free style Thai massage – European gathering". Predavači: Danko Lara Radić (Srbija), Davor Haber (Hrvatska), Felicity Joy (Tajland), Robert Henderson (Irska) i Aleksander Skwara (Poljska).

Specijalistički seminar: "Energija i emocije u Thai masaži", koji vodi učitelj Robert Henderson (Irska).

Specijalistički seminar: "Dinamička Thai masaža", koji vodi učitelj Panayiotis Economou (Grčka).

Seminar: "Osteo-thai tehnike za glavne zglobove", koji vodi učitelj David Lutt (Francuska).

Seminar: "Teorija elemenata i Sen-linje u tradicionalnoj Thai masaži", koji vodi učitelj Venerable Somananda Yogi (Tajland).

Specijalistički seminar: "Tradicionalna Thai akupresura" (100 časova), koji vodi učitelj Noam Tyroler (Izrael).

Seminar: "Osteo-thai tehnike za tretman kičme i donjeg dela leđa", koji vodi učitelj David Lutt (Francuska).

Učestvovao u pisanju knjige "Thai Massage & Thai Healing Arts", autor Bob Haddad (SAD).

Ima iskustva u radu sa pacijentima obolelim od multipleks skleroze.