Homeopatija

Prvi pregled: do 120 min, 12000 rsd
Kontrolni pregled: 60 min, 5000 rsd
Homeopatska prva pomoć: 60 min, 5000 rsd
Jatrogeni detox: 60 min, 5000 rsd

Homeopatija

Homeopatija je sistem lečenja koji je ustanovio nemački lekar i hemičar Samuel Haneman, pocetkom 19. veka. Namenjena je svima – od trudnica i beba, do najstarijih i najnemoćnijih. Homeopatija se zasniva na principu koji glasi: “Slično se sličnim leči“, a to znači da je lek za npr. groznicu – upravo biljka, ili neka druga supstanca, koja i izaziva groznicu (nesto slicno serumu protiv zmijskog otrova koji se i pravi upravo od zmijskog otrova).

Homeopatija je naučni terapijski metod koji se bazira na određenim zakonima i principima.

Opšti homeopatski principi:

• sličnost (simillimum) - bolest se tretira stimulusom koji izaziva iste simptome kao i sama bolest, npr. ukoliko oboljenje izaziva povišenu temperaturu prepisaće se preparat koji podiže temperaturu,
• dinamizacija (razređivanje) - otopina se razređuje destilovanom vodom ili alkoholom, odnosno ako je u pitanju čvrsta supstanca razređuje se laktozom u procesu poznatom kao trituracija.
• sukusija (mešanje) - razređene otopine se mešaju velikom brzinom.
• holizam (celovitost) - homeopati posmatraju čoveka kao celinu i bolest shvataju kao stanje neravnoteže. Lekovima nastoje ponovo uspostaviti energetsku ravnotežu - homeostazu.

Pretpostavimo da izbije epidemija gripa. Homeopat individualizuje svaki slučaj, što znači da ako ima deset klijenata obolelih od gripa daće deset različitih preparata zavisno od simptomatologije svakog klijenta. U homeopatiji dakle, tačna dijagnoza nije određivanje bolesti, već iznalaženje lekovitog sredstva koje, kada se unese u zdrav organizam, izaziva sliku sličnu bolesti i koji će, kada se ordinira, dovesti do izlečenja. Vidimo da se prilikom uzimanja anamneze od strane homeopate ne uzimaju u obzir samo lokalni simptomi, kao što je to slučaj kod klasičnog medicinskog pregleda, već i razne specifičnosti određenog organizma. Tako se ispituju i njegove različite reakcije na toplotu ili na hladnoću, na razne vremenske uslove, na razne položaje tela itd. Takođe se ispituje i klijentovo psihomentalno stanje.

Homeopatski lekovi su supstance najčešće biljnog, ali i mineralnog i životinjskog porekla. Oni deluju na energetskom nivou, i to prema fizičkim zakonima koje danas najbolje objašnjava kvantna fizika. Homeopatija koristi lekove koji se razlikuju od onih “zvaničnih” po tome što ne predstavljaju biohemijske, već energetske jedinice, jer smo svi mi, u stvari, skupovi energije, koja vibrira na različitim, ili slicnim, frekvencijama. Kada dode do poremećaja odredene frekvencije – nastaje bolest, koja se trajno i korenski može izlečiti upravo na tom, energetskom, nivou. Homeopatski lekovi, delujući na fizicki plan, ujedno uravnotežuju i naše emocije i misli, koje su, veoma često, upravo i uzročnik naših telesnih problema.

Homeopatska lekovita supstanca nije prosta zašećerena vodica, kao što to neki tvrde, niti je homeopatija autosugestivna metoda, jer se može primeniti i kod male dece, kao i na životinjama.

Homeopatija - konstitucioni tretman (prvi pregled)

Prvi pregled kod homeopatskog lekara uobičajeno traje jedan do dva sata. U tom vremenu se odredjuje tzv. homeopatska konstitucija pacijenta, prema kojoj se određuje i tzv. konstitutivni lek, tj. onaj lek koji pokriva sva polja naseg postojanja – fizičko, emotivno i mentalno. Tako homeopatija ulazi u naše živote. Pregled kod homeopatskog lekara ponajviše liči na iskren razgovor koji biste mogli voditi sa poverljivim prijateljem. Taj razgovor podrazumeva iskrenost pacijenta, tj. mogućnost da slobodno i otvoreno odgovori na postavljena pitanja – npr. da li mu smetaju promene vremena, koju hranu i piće voli da konzumira, čega se plaši, kakav mu je temperament, kakvo mu je uobicajeno raspoloženje… Naročiti akcenat se stavlja na osećanja pacijenta koja su dominirala u periodu nastanka bolesti ili poremećaja.

Treba naglasiti da od nivoa otvorenosti odnosa izmedu homeopatskog lekara i pacijenta umnogome zavisi uspešnost pri odredivanju pomenutog konstitutivnog leka, i posledično, koliko ce uspešna biti homeopatija za tu osobu.

Homeopatska prva pomoć (akutni tretman)

Odlučujući da iskoristite sve prednosti homeopatije, ovo je odlična prilika da se obratite kvalifikovanom homeopati ako želite brzo i jednostavno da sanirate prehladu, grip, kijavicu, povrede, modrice, uganuća, istegnuća, opekotine, sunčanicu, ubod insekata, visoku temperaturu, mučninu, povraćanje, proliv, javite nam se da to učinimo za vas.

Tretman je izuzetno efikasan.

Ovaj tretman se može primeniti kod odraslih, novorođenčadi i dece, trudnica, porodilja, kućnih ljubimaca.

Jatrogeni detox

Uporedo sa razvojem medicine rasla je i potrošnja lekova, koju su, pored njihove efikasnosti pratile i sve češće informacije o neželjenim dejstvima, na čijoj je osnovi nastala takozvana patologija jatrogeno izazvanih bolesti. Tako se i danas na tržištu još uvek nalaze lekovi koji mogu da izazovu oštećenje jetre, bubrega, kostne srži, ulceracije na sluzokožama želuca i creva i tako dalje. Veliki problem je nastao neadekvatnim korišćenjem antibiotika (uzimanjem bez konsultacije sa lekarom), ponekad izazvanog čestim ponavljanjem tegoba kod pacijenta (upale ušiju…bronhitis..), te i prepisivanjem i upotrebom istih, dugoročna upotreba kortikosteroida, kapi za nos, i drugo. Takođe, izloženost toksičnim hemijskim materijama na radnom mestu - kao što su živa, olovo, ugalj, ozračenost Rendgen zracima i ostalo.

Haneman, tvorac homeopatije je govorio o jatrogenom mijazmu – posledicama i uzroku nastanka. Vremenom se razvio i metod homeopatskog detoxa od nus pojava i negativnih posledica vakcina, antibiotika, kortikosteroida, x zraka, radiuma, žive, kao I mnogih drugih supstanci koje imaju štetan uticaj na vitalnu – životnu energiju čoveka.

Ova vrsta terapije bazirana je na upotrebi homeopatskih sredstava u kombinaciji sa ortomolekularnim suplementima. Terapija je upotpunjena sa klasičnom homeopatijom po tačno određenim principima i protokolima.

Kvantna terapija

Kvantna terapija je simbioza holističkog tj. celovitog pristupa isceljenju, polazeći u tretiranju čoveka od njegovog najmanjeg dela a to je ćelija, dovodeći kompletan organizam u harmoniju na ćelijskom nivou. Naš pristup je holistički, tj rad na preveniranju I otklanjanju stanja koja sistem vode u debalans, tj. blagovremeno vraćanje u stanje harmonije I blagostanja.

Kvantni pristup zasniva se na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Holistički pristup posmatra čoveka, a samim tim i zdravstvene problem, kao splet energetskih oblika i vibracija koji su u stalnoj promeni i dinamičkom balansu - debalansu. Dovodeći svaku ćeliju u frekvencijski i energetski balans omogućeno je da ona neometano radi a samim tim i organ u čijem je sastavu. Otkrićem da svako telo i mikroćelija oscilira odgovarajućom rezonantnom frekvencijom moguće je biorezonantnom terapijom eliminisati tj. uništiti patogene u telu čoveka.

Kvantna talasno-zvučna terpija
Najnovija tehnologija koja tretira promene na DNA i genima i podstiče detox i povratak funkcije DNA na fiziološki nivo. Talasno zvučna terapija je preporučljiva za zdrave ljude kao preventiva i pomoć organizmu da se izbori sa modernim načinom života punom izazova i štetnih navika nametnutih brzim tempom življenja.

Rekonekcija

„Rekonektivno isceljivanje nas ponovo povezuje sa sveukupnošću svemira, sa suštinom našeg bića, s onim što mi zaista jesmo.” Smatra se da nas ovo isceljivanje može ponovo povezati sa svemirom i s našom vlastitom suštinom ne samo kroz novu grupu isceljujućih frekvencija, već, lako je moguće, preko potpuno novog talasnog opsega.

Realnost postojanja ovog isceljivanja je jasno dokazana kako kroz praksu tako i u naučnim laboratorijima.

O rekonektivnom lečenju

Ćelije i DNK komuniciraju putem frekvencija. Mozak prepoznaje i beleži sopstveni snimak sveta u pulsirajućim talasima. Svemir prožima temeljna supstanca koja sve registruje, te omogućava da sve komunicira sa svim ostalim.

Ajnštajn je rekao: “Kada miš kine trese se čitav univerzum”. Drugim rečima, ljude nije moguće odvojiti od njihove okoline. Živa svest nije izolovani entitet. Čovekova svest može da povećava stepen reda u preostalom svetu, ali isto tako može i da ga remeti. Pitanje je samo da li je naša trenutna frekvencija u skladu sa matricom koja nam je data prilikom rođenja ili nije.

Kada se pojavi bolest, mi ustvari samo doživljavamo razdvajanje naše frekvencije od materije naših ćelija, gubi se informacija koja održava ispravno funkcionisanje, gubi se sećanje na celinu. Najčešći uzročnik je stres..

Ovo isceljivanje može ponovo da nas poveže sa univerzumom i našom sopstvenom suštinom ne samo kroz novi set isceljujućih frekvencija nego kroz buđenje uspavanih resursa organizma. Ta isceljivanja i frekvencije koje pokreću evoluciju imaju sasvim novi kvalitet koji je došao na našu planetu kroz spektar svetlosti i informacije.
Dr Erik Perl

Terapeut

Jasmina Vračarić Đakonović

Rođena 1965.
• Završila medicinsku školu u Beogradu
• LICH, engleski koledž za klasičnu homeopatiju
• Dvogodišnje specijalističke studije - PTSD i poremećaji pažnje kod dece, rad sa žrtvama nasilja- holandski koledž za klasičnu homeopatiju
• Master studije – četvotogodišnja obuka za predavača teoretske nastave po novim standardima, vođu kliničkog rada, supervizora, nemačka škola za klasičnu homeopatiju
• Grand master, učitelj Reiki metoda isceljivanja
• Učitelj Magnified healinga
• Hipnoterapeut
• Regresoterapeut
• NLP terapeut
• Sertifikovani terapeut u terapijama – Su Jok Onuri medicina, M particle, Prana healing, Kristaloterapija, Kozmetika lekovitim biljem, Božanska masaža, Feng Shui, Theta healing, Holistički rebirthihg, tumačenje snova po Jungovoj metodi, Magnified healing, Reiki, homeopatija
• Pohađala radionice i seminare – Ekskalibur, Regresoterapija, Radionika, Klinička homeopatija, Vedska astrologija, zapadna astrologija, kalendar Maja, Porodični raspored, Ekstatički ples po vatri, Bachova cvetna terapija, Primalna terapija, šamanska obuka u radu sa ženskim energijama
• Studirala komunikologiju i rad sa ljudskim resursima
• Ima praktično iskustvo u organizovanju i sprovodjenju kontinurane nastave u homeopatiji (4 godine rada pod nadzorom- obuka homeopata u BiH, godinu dana rada u saradnji sa Belgiskim koledžom za klasičnu homeopatiju - CKH i Udruzenjem za klasičnu homeopatiju - Hahnemann iz Novog Sada na organizovanju četvorogodičnjih studija klasične homeopatije), rad na konflikt menadžmentu i medijaciji
• Zahvaljujući višedeceniskoj obuci, praksi i iskustvu ima sjajne rezultate kao couch
• Član IRV – Internacionalna Reiki asocijacija, društva homeopata BiH, udruženja za klasičnu homeopatiju Hahnemann iz Novog Sada, član tima za regulaciju normativnih akata o alternativnoj medicini pri udrzuženju za javno zdravlje Srbije
• Osnivač Holističkog centra Equilibrium u Beogradu