Timski rad

Istraživanja

Holistička akademija u saradnji sa Fakultetom za sport i drugim partnerima organizuje stručna i naučna istraživanja na različite teme. Najnovija istraživanja se sprovode u na temu ’’Efekti primene joge’’. U okviru istraživanja “EFEKTI PRIMENE JOGE“ predviđeno je i sprovođenje ankete o efektima joge kod rekreativaca. Ovim kratkim upitnikom želimo da ispitamo statove i mišljenje aktivnih korisnika joga programa. Anketa je anonimna, privatnost ispitanika je zaštićena, a rezultati anketiranja će se koristiti isključivo u svrhu promocije vežbanja joge i njene benefite na zdravlje korisnika.

Druga aktuelna tema na kojoj će se uskoro raditi je ’’Uticaj joge na unapređenje performansi sportista’’ gde je takođe predviđeno anketiranje sportista koji u svom sportskom treningu imaju joga vežbe. Rezultati anketiranja će se isključivo koristiti u svrhu promocije uključivanja joge u trening sportista. Naučnoistraživački rad možete preuzeti ovde.