Busines joga

Joga u vašem ili našem prostoru

Povećajte produktivnost kompanije utičući na smanjenje stresa - omogućite menadžmentu i zaposlenima aktivno vežbanje u vašem ili našem prostoru!