Tradicionalna kineska medicina

Trajanje i cena:

Prvi dolazak: (pregled+tretman, 60 min.) 6000 rsd

Svaki naredni dolazak: (tretman, 40 min.) 4800 rsd

Paket od 6 dolazaka: 27500 rsd

tuina-masaza-web-1200x800

Tradicionalna kineska medicina (TKM) ima istoriju dugu oko 5.000 godina. Tokom tog vremena TK medicina se razvila u jedinstven i integralni medicinski sistem. Zbog visoke efektivnosti i mogućnosti prevencije oboljenja, danas ima ravnopravno mesto sa zapadnom konvencionalnom medicinom u kineskom sistemu javne zdravstvene zaštite, ali se isto tako sa veoma velikim uspehom primenjuje u zemljama širom sveta. Rast i globalizacija kineske tradicionalne medicine evidentni su na svim područjima – od primene do edukacija.

Kineska medicina je spoj zajedničke primene brojnih tehnika i teorijskih postavki čiji su koreni u drevnoj kineskoj filozofiji – taoizmu. U osnovi, veoma je bitna usklađenost čoveka sa prirodom. Postoji verovanje da je čovek nalik mikrokosmosu u okviru makrokosmosa i da su procesi koji se dešavaju u našem telu nerazdvojivi i pod uticajem istih sila koje vladaju univerzumom. Zato je važno uskladiti svoj način života, ishrane, ponašanja sa godišnjim dobima. Na primer, smatra se da svaki čovek raspolaže samoisceljujućom snagom, koju je potrebno osloboditi, odnosno usmeriti.

Osnovna dva koncepta TKM su: koncept holizma i određivanje tretmana koji je zasnovan na diferencijaciji simptoma. Smatra se da je ljudsko telo organska celina čiji su svi delovi međusobno povezani, nerazdvojivi, funkcionalno zavisni. Takođe, ona prepoznaje blisku povezanost čoveka i prirode. Uvek bi trebalo analizirati, diferencirati i prepoznati simptome bolesti. A jedno od najvažnijih pravila je lečiti uzrok, a ne samo posledice oboljenja. Zato je za taj način lečenja potrebno vreme, a od pacijenta se često zahteva da promeni dosadašnji ritam i način života.

Prilikom pregleda, dijagnostički metodi uključuju razgovor s pacijentom, pregled pulsa, jezika... Osnovne teorije na kojima je zasnovana kineska medicina su: teorija yina i yanga, qi-ja i krvi, teorija pet elemenata, sistem meridijana i kolaterala... Osnovne celine a ujedno i metode koje ona obuhvata su: akupunktura i moksibustija, kineska fitoterapija (bilje i formule), tuina (kineska masaža), dijetologija (principi ishrane) i qi gonga (drevna kineska veština gde se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tela). Terapeut na osnovu dijagnostike određuje najadekvatniji metod za klijenta u datom trenutku.

Terapeut

Filip Manja

Filip Manja, lekar kineske medicine

Diplomirao kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, potom u Kini diplomirao kompletne osnovne studije kineske medicine (5-godišnji program). Obučavao se na polju akupunkture, fitoterapije, tuina masaže, itd. kod velikih učitelja, poput majstora Duan Zhilianga, Andrew Nugent-Heada i u kineskim bolnicama, prateći desetine lekara kineske medicine.