Seminari kursevi

HOLISTIC LIFESTYLE TRENER (HLST)

ŠTA JE HOLISTIC LIFESTYLE? Holizam je univerzalno shvatanje da organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcioniše samo kao celina. Prema holističkom (celovitom) pristupu zdravlju, ljudski organizam nije zbir pojedinih delova, već složen međusobno umrežen i međuzavisan sistem životnih procesa. Holistički Lifestyle podrazumeva korišćenje različitih pravaca humanističkih i medicinskih nauka, tradicionalne i integrativne medicine, yoge i meditacije, sporta i rekreacije, energetskih i drugih holističkih metoda, u cilju dovođenja i održavanja čovekovog stanja u optimalnom fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu.

HOLISTIC LIFESTYLE TRENER Edukacija za Holistic Lifestyle trenera (HLST) namenjena je svima koji su zainteresovani za sticanje specifičnih znanja i veština potrebnih za prenošenje znanja iz različitih Holističkih oblasti, rad sa kompanijama, menadžerima, učešće u projektima HA, kao i svima koji žele da osveže i unaprede svoju karijeru. Cilj je da se omogući polaznicima vrhunska edukacija u holističkom okruženju koja ide u korak sa svetskim trendovima. Predavači su stručnjaci iz područja humanističkih i medicinskih nauka, tradicionalne i integrativne medicine, yoge i meditacije, marketinga i menadžmenta, sporta i rekreacije, energetskih i drugih holističkih pravaca, sa dugogodišnjim iskustvom u području svog delovanja.
USLOVI ZA KANDIDATE:
 1. Sertifikat ili iskustvo u najmanje dve oblasti koje pokriva Holistička akademija (joga, meditacija, zdrava ishrana, kvantna medicina, energetske terapeutske metode, kineska medicina, psihologija ili koučing, masaža, feng shui, aromaterapija).
 2. Samostalni, snalažljivi i odgovorni;
 3. Dobre komunikacijske i prezentacione sposobnosti;
 4. Ljubazni, prijatni;
 5. Spremni na timski rad;
TRAJANJE: 64 časa
 • Teorijski deo: 24 časa (dva vikenda po 12 časova)
 • Vežbe: 20 časova (po rasporedu)
 • Praktična nastava i ispit: 12 časova (jedan vikend)
Br. MODULI
 1. Veštine komunikacije, prezentovanja i javni nastup
 2. Yoga
 3. Meditacija
 4. Kvantna medicina, dijagnostika i ishrana
 5. Masaža
 6. Holistička medicina
 7. Kineska medicina
 8. Koučing
 9. Aromaterapija
 10. Feng shui
 • Polaznici će tokom edukacije naučiti i izraditi konkretne predloge i materijale da mogu uspešno da prezentuju svoju temu, kao i sistem koji podrazumeva Holistic Lifestyle Holističke akademije.
 • Po završetku edukacije i položenom ispitu polaznici dobijaju sertifikat.
 • Najuspešnijim polaznicima pružamo mogućnost stručne prakse ili rada kao saradnika Holističke akademije.
 • Trajanje: 3 dvodnevna modula (vikend nastava + praksa).
SPOSOBNOSTI KOJE SE DOBIJAJU PO ZAVRŠETKU EDUKACIJE:
 1. Vladanje veštinama prezentovanja i javnog nastupa;
 2. Organizovanje i sprovođenje holističkih sadržaja;
 3. Poznavanje holističkog pristupa zdravlju;
 4. Poznavanje procesa i načina rada u Holističkoj akademiji;
 5. Sastavljanje i kontrolisanje programa obuke i izveštaja;
 6. Kooperativnost i spremnost na timski rad;
 7. Organizovanje treninga i edukacije osoblja;
BENEFITI EDUKACIJE ZA HLST
 • Mogućnost rada kao saradnika HA.
 • Mogućnost savetodavnog rada za druge organizacije i kompanije.
 • Angažovanje kroz organizovanje holističkih vikend programa na različitim lokacijama.
 • Mogućnost angažovanja kapaciteta Holističke akademije i njenih partnera prilikom osmišljavanja i organizacije različitih programa.
 • Unapređenje znanja i veština za rad sa ljudima i lični razvoj.