Kvantna medicina (1)

Kvantna medicina

Kvantna medicina je spoj medicine i kvantne fizike. Kvantna medicina se smatra medicinom budućnosti, što ona pokazuje izuzetnom efikasnošcu. Dijagnostika u kvantnoj medicini je neinvazivna i obavlja se uz pomoć posebnog aparata koji se povezuje sa pacijentom. Emitujuci elektromagnetne talase, pomenuti aparat je u stanju da primi povratne signale ćelija našeg organizma, a i različitih biohemijskih supstanci, mikroorganizama, misli ili osećanja, i na taj način izgradi kompletnu sliku o stanju u kome se organizam pacijenta nalazi.

Prema saznanjima kvantne fizike, svako živo biće je skup elektromagnetnih vibracija, na koje negativno uticu razni faktori – stres, tragedije, zagadjena sredina, neadekvatna ishrana I sl. Uz pomoć obimne baze podataka, biorezonantna aparatura je sposobna da u roku od nekoliko minuta dijagnostikuje sve poremećene vibracije našeg organizma. Kada se stigne do optimalnog nivoa vibracija, dešava se tzv. kvantni skok, koji kvantna medicina definiše kao sposobnost samolečenja, i tada naš organizam počinje da stvara i izlučuje sopstvene lekove u tacno potrebnim dozama. Terapija kvantne medicine je potpuno bezbedna. Koristi pacijentima svih uzrasta i potreba, ne izazivajuci neželjene efekte.