Lična snaga

Transformacijska radionica za oslobađanje i reaktivaciju svoje lične snage

Šta je lična snaga?

Lični  put, vitalnost, ispunjenost, celovitost, intuicija, originalnosti, mudrost, karizma…sve to i više može predstavljati nešto što nazivamo  ličnom snagom. Za sve ono što je stvarno bitno, za ono što se tiče nas, naše suštine, potrebna je lična snaga.  Iz nje proizilazi snaga da sanjamo svoje snove, sa njom uspevao da pratimo  unutrašnji kompas svog života, možemo da odstranimo ono što nije za nas prihvatljivo i zagrlimo ono što nam prija. Kada imamo ličnu snagu, sposobni smo da menjamo stvari u svom životu, sposobni smo za akciju i realizaciju kao i traženje emotivne ispunjenosti.

Kada se za nekoga kaže da je snažan? Da ima svoju ličnu snagu?

Neko ko je naizgled mek i nežan može imati izuzetnu ličnu snagu po pitanju sposobnosti da živi  svoj vlastiti život. Ta snaga nije vezana na fizičku snagu niti za ulogu odnosno hijerarhijsku moć  i poziciju u društvu. Ona dolazi iznutra, iz nas.  Mogli bi reći da je za živeti svoju suštinu potrebna  snaga. Snaga da se usudimo da budemo mi, da se usudimo da otkrijemo sebe i živimo sebe, da negujemo našu unutrašnju duhovnu suštinu i živimo je u raznolikosti društva, koje nameće i pritišće sa stavom da je treba biti normalan (a niko ne zna ni definisati, što ta NORMALA zaista znači), da treba biti prihvačen od drugih i ponašati se po pravilima da bi dobili pravo da smo živi i/ili bili voljeni od onih koji tu ljubav ni sami nemaju  (roditelji, sistemi, partneri, lažne duhovne vođe, šefovi..).  Za takvu vrstu prihvaćanja od  spoljnih osoba,  uglavnom treba napustiti sebe ili glumiti nešto što nisi.  Od samog ulazka u život izloženi  smo tim mehanizmima i nekada su  tako snažni, da se neko niti ne seća više, da negde u sebi nosi svoju originalnost, nosi snove, nosi neverovatne talente, mudrost duše, da ima svoj duhovni kompas i da je došao u život da bi to sa snagom  manifestovao i realizovao.  

Istina i/ili trans – hipnoza, hologrami o životu, individualnost, materializacija sudbine/predodređenog

Svi živimo u određenim transovima, hipnozama, obrazcima, koji često troše ogromnu energiju, da se održavaju. Svako ima svoju vlastitu istinu o životu, koja mu se onda kroz njegov boravak u vidljivom svetu i materializuje. Biramo koja naša ‘istina’ će se materializovati kroz život u vidljivom svetu. Mnogi provedu godine, čitave živote ne znajući  što ne valja, osećaju da to što su postali nisu oni sami, da igraju tuđe igre, da se u životu gube pa nemaju snage  napraviti iskorak, hrabrost da otvore pandorinu kutiju, gde bi, kopajući u nju pronašli največi dijamant – svoju ličnu individualnu snagu odnosno sebe. Ali nema recepta šta ta snaga zapravo predstavlja. Treba je otkriti sam.

Svako nosi svoj sudbinski put, ono predodređeno s čime dolazi (više o tome:  akengen.com/2019/09/16/kako-sresti-svoju-sudbinu/)

Ponekad  su neke ograničavajuće istine već u  delovima naše, postoje pre inkarnirnacije, gradili smo ih u prošlim životima i iskustvima. A ponekada se stvore zbog uticaja okoline u koju smo došli. Obrazci koji  nas drže u kavezima, skupljeni strahovi koji stoje kao planine na našim putevima. Uhvaćenost u prošlosti, gde još uvek čučimo u nekoj traumi, za koje okolnostni su već  davno prošle, a ne znamo iz toga izaći. Jednako je i mnogim genetskim i uticajima naših predaka, koje smo  nasledili i crpe energiju s nezaključenim ciklusima. Počeli su u prošlosti i još uvek se održavaju u životu, koristeći našu vitalnost, našu ličnu snagu koja ih puni. Iluzije, vere u nešto što je izmišljeno, predstavljeno nam je kao istina, takođe vežu našu energiju, oduzimaju moć i dobijaju na snazi i kradu našu suštinu.  Da bi se suočili sa  istinom potrebna je LIČNA  SNAGA. Paradoksalno, nakon toga dobijamo nazad i svu tu snagu koja je uhvaćena u tim hologramima. Naša originalnost, naša lična ISTINA vode u to da postojimo. A POSTOJANJE znači SNAGA. Naša unutrašnja snaga.

Put do lične snage

Put do lične snage zato često vodi preko OSLOBAĐANJA svih tih nametnutih slojeva, prekopavanje preko iluzija i nametnutih  istina, transformacije sužavajućih uverenje da bi stvorili nov odabir,  slobodu pogleda i fleksibilnost upotrebe snage u novim okolnostima. Ali – ponekada  treba izaći iz zone konfora, iz bezbednog kaveza koji nas guši i stišće. Jer izvan tog kaveza čeka nas nepoznat teren našem egu – ŽIVOT I MI SAMI.  Nešto što zaheva snagu i hrabrost.  No to je jedini put da budemo zaista živi.

TRANSFORMACIJSKA RADIONICA jedan je od mogućih koraka, da tranformišemo barem nešto od naše uhvećene, ili još neodkrivenih kapaciteta  u potencial, energiju, snagu, koju možemo upotrebiti u realizaciju. Ali realizaciju čega?

Sebe naravno.

SMER i CILJEVI RADA radionice

Transformacijskim procesima radićemo na tome da:

 • Uhvaćenu, zarobljenu energiju u obrazcima, slojevima oslobodimo
 • Dodirnemo kroz regresivne postupke našu izvornu snagu, koju smo ve posedovali
 • Kao što su osobnosti prošlih života ako su aktuelni i zanimljivi za ovaj život, transformisati za ovo vreme i prostor, ovu inkarnaciju
 • Mekšanju paktova iz prošlosti, koji su nas vezali na pristupe koji su tada možda bili ok za nas, a sada nas ograničavaju i drže nas u kaveziva
 • Rad s podsvestnim uverenjima, koje smo pridobili u detinstvu, odgojem, edukacijskim ograničavajučim sistemima koji su punili znanje od vana ka unutra i negirali osobnu individualnu suštinu
 • Zaključavanje nezavršenih ciklusa (lične ili nasleđene) koji vežu našu snagu za nove ciljeve
 • Učimo našu podsvest o osećaju snage, hrabrosti, pobede i o zdravim principima, podrški preko koncepta univerzalnih časnih predaka koji su reference za samorealizaciju, ličnu snagu i kroz arhetipske energije
 • Čistiti strah od originalnosti, individualnosti i od lične snage
 • Osvešćivanje svojih dubokih životnih ciljeva, vizije, misije, koji aktivira smer, cilj, motiv da
 • Stvoriti mogučnost da sretnemo nas same kroz regresivne postupke u sećanju na izvronu snagu, koju već

Sve to su nužni/mogući procesi svakog koji se približava sebi odnosno koji ima motiv da mu život ne prođe uzalud i u amneziji. Na transformacijskioj radionici zato uz asistenciju šamanke/terapeutkinje/Ifa sveštenice, pokrenućemo  duboke procese, koji se odvijaju još dugo i koji zahtevaju od nas nešto  što retki žele – samoispitivanje, samoodgovornosti i hrabrost.

Tehnike i pristopi s kojima će se odvijati TRANSFORMACIJSKI PROCES za aktivaciju i oslobađanje LIČNE  SNAGE

Mateja Tomšič Aknengen svoj život posvećuje istraživanju starih mudrosti, koje čoveka razumeju  u njegovo celovitosti: u duhovnom, mentalnom, emotivnom i fizičkom postojanju. Iza sebe ima bogata iskustva u ekonomiji ali su je površno shvatanje života i lažne vrednosti samo još više motivisal, da se preda dubokim tajnama života u koje zaronimo, kad smo zaista živi. Prisutni, svesni, u kontaktu s duhovnim bistvom, celoviti i hrabri. Akengen je duhovni orientator, terapevt, duhovni rad izvori širom po svetu, vodi program Škole mudrosti, radionice, rereaate. Više o Akengen i nejnom putu na http://akengen.com/o-meni/

 

 

Informacije:

Lokacija: Holistička akademija Maya

Cena radionice: 70e

Trajanje: 10:00 do 13:0 pauza za ručak, nastavak 14:30 do 18:00h

Datum: 04. April 2020. godine

Prijave: holisticka.akadmemija@gmail.com

Broj mesta je ograničen, prijave su obavezne.

 

Dobro došli 🙂

događaji

Arhiva

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved