ŠKOLA ZA JOGA UČITELJE

HOLISTIČKE AKADEMIJE MAYA

Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem yoge Jadrankom Miklecom pokrenula je program za školovanje Yoga učitelja koji će se realizovati kroz vikend seminare u Beogradu, sa sedmodnevnim kursevima na ostrvu Pelješac. Program traje 4 godine i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

NIVOI OBUKE:

1. nivo – Yoga asistent: Yoga Pravesh (godinu dana obuke – 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja
2. nivo – Yoga instruktor: Yoga Parichaya (dve godine obuke – 300 časova)
3. nivo – Yoga instruktor i tehničar: Yoga Shikshaka (tri godine obuke – 450 časova)
4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (4 godine obuke – 600 časova)

Nakon uspešnog završetka studija studenti će imati sveobuhvatno znanje o teoriji i praksi yoga asana, pranayame i meditacije i steći sposobnost uočavanja i određivanja posebnih potreba ili stanja osobe i podučavati yogu na siguran, delotvoran i pouzdan način u sledećim oblastima:

 1. Rekreativna yoga (početni, srednji i napredni nivo). Vežbe za gipkost i jačanje lokomotornog sistema
 2. Sistem yoga vežbi za kičmu
 3. Vežbe yoga položaja – vežbe neuromišićne integracije za uravnoteženje funkcija metabolizma, endokrinog, imunog i nervnog sistema. Početni, srednji i napredni redosled yoga položaja
 4. Vežbe yoga položaja za smanjenje telesne težine i debljine
 5. Vežbe yoga položaja kod trudnoće, menopauze i menstrualnih problema
 6. Terapeutska yoga – individualni pristup Ayurvede i Yoge
 7. Vežbe yoga disanja – vežbe neurorespiratorne integracije
 8. Posebne vežbe yoga položaja i yoga disanja za jačanje imuniteta
 9. Vežbe opuštanja: yoga nidra, meditacija za neutralizaciju umora, napetosti, stresa i razvoj punog mentalnog potencijala
 10. Primena zvukova u svrhu podsticanja ispravnog funkcioniranja duha i tela
 11. Postupci čišćenja organizma: Kriye, Panchakarma, Shatkarma
 12. Kursevi zdravog življenja sa stanovišta Yoge, Ayurvede, Sthapatyavede i Jyotisha
 13. Yoga vežbe za sportiste
 14. Vikend seminari za potpuni oporavak duha i tela od svakodnevnog stresa
 15. Yoga za trudnice
 16. Yoga za decu

STRUKTURA PROGRAMA:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 70 časova
 2. Anatomija i fiziologija – 40 časova
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 120 časova
 4. Pranayama – 60 časova
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 60 časova
 6. Meditacija – 20 časova
 7. Ayurveda – 40 časova
 8. Metodologija podučavanja – 30 časova
 9. Razmatranje različitih sistma yoge – 20 časova
 10. Praktični prikaz polaznika – 40 časova

ISPIT ZA YOGA UČITELJA

 1. Za prijavu za ispit potrebno je priložiti potvrde o sprovedenom 600-časovnom obrazovanju.
 2. Napisati rad na zadatu temu yoge (40 do 70 stranica, min. 40 stranica teksta, navesti literaturu, reference, itd.) i predate ga organizatoru kursa na pregled i eventualne ispravke min. 2 meseca pre ispita. Vreme za pisanje rada je max. 6 meseci. Na ispitu je potrebno prezentovati rad i odgovoriti na pitanja svih učesnika.
 3. U svom yoga centru pod nadzorom organizatora održati 6 časova yoge. 20 časova asistirati yoga učitelju ili rukovodiocu yoga centra u vođenju yoga časa. Takođe održati 2 časa joge u nekom drugom yoga centru.
 4. Dva meseca pre ispita uručiti organizatoru kursa na uvid dnevnik iskustava lične prakse yoge.
 5. Dati na uvid domaće zadatke. Napisati pripremu za određenu lekciju i održati čas na tu temu u sklopu edukacije za joga učitelje i zatim nakon održanog časa napisati svoja zapažanja i zaključak na navedenu temu.
 6. Usmeni ispit traje 45 min. Prisustvuju 3 člana komisije.
 7. Praktični ispit traje 45 min. Održati samostalni čas yoge. Nedelju dana pre praktičnog nastupa uručiti organizatoru kursa plan časa (asane, pranayame, i dr. šta će biti prezentovano) i metodologiju pristupa vođenja yoga časa tako da organizator kursa može dati savete.
 8. Biti primer onoga što se podučava. Živeti zdravo (ne pušiti, ne konzumirati alkohol, droge).

USLOVI ZA UPIS, VREME I MESTO ŠKOLOVANJA

Edukacija će svake godine trajati od marta do novembra. Jednogodišnja obuka se sastoji iz 10 (deset) dvodnevnih seminara koji će se održavati u Beogradu (svaki dvodnevni seminar je po 15 časova), ukupno 150 časova godišnje, sa mogućnošću pohađanja sedmodnevnog kursa na ostrvu Pelješac na kojem se dobija potvrda za 50 časova (u ponudi će biti dva termina godišnje). Polaznici će tokom školovanja biti obavezni da pohađaju i redovne časove yoge sa instruktorima HA Maya. Za sve koji poseduju potvrde o pohađanju seminara kod Jadranka Mikleca ili drugih škola za joga instruktore, komisija će procenjivati usklađenost sa ovim programom i shodno tome ceniti koliko časova može biti priznato, a polaznik će biti obavezan da pohađa ostatak i položi ispit za određeni nivo. Shodno proceni komisije i cena školovanja će biti usklađana.

PREDAVAČI U ŠKOLI ZA JOGA UČITELJE:

 1. Jadranko Miklec, učitelj joge i meditacije, podpredsednik Evropske Yoga Federacije i međunarodni sekretar Svetske Akademije za Ayurvedu iz Indije.
 2. Maja Popov, učiteljica joge i meditacije, predstavnik za Srbiju – Evropske joga Federacije i Svetskog pokreta za jogu i Ayurvedu .
 3. Dragan Lončar, učitelj joge i meditacije, predstavnik Evropske Joga Alijanse za Srbiju i Hrvatsku.
 4. Dr Mishra Avishek, doktor Ayurvede, Indija.
 5. Dr Dobrinka Arbanovska – Ordinacija Holitimed, Beograd.
 6. Dr Duško Spasovski, Medicinski fakultet u Beogradu, ortopedija Banjica.
 7. Nina Stojadinović, Viša sportska i zdravstvena škola, Beograd.
 8. Žarko Trišić, Ajurveda centar, Zemun.
 9. Dragana Balić, učiteljica joge i meditacije, članica Evropske joga Federacije i Svetskog pokreta za jogu i Ayurvedu .
 10. Dr Željko Mojsilović, učitelj joge i instruktor Reiki yoge, član Evropske joga Federacije i Svetskog pokreta za jogu i Ayurvedu.
 11. Maja Regoje, učiteljica joge, Holistička akademija Maya, Beograd.
 12. Wilhelmina Kanjer, učiteljica joge, Holistički Centar Avatar, Niš.

 Gosti predavači na temi ‘’Različite škole i stilovi joge’’:

 1. Nebojša Božanin – Ananda krija yoga
 2. Ranko Stoiljković – Ashtanga yoga
 3. Sanda Lukić – Kundalini yoga
 4. Maja Vujošević – Tradicionalna hata yoga
 5. Ana Stojković – Iyengar yoga

PREPORUČENA LITERATURA:

 1. Jadranko Miklec: Yama – moralna načela, Zagreb, 2002
 2. Jadranko Miklec: Niyama – životna načela, Zagreb, 2004
 3. Jadranko Miklec: Asana – yoga položaji Pranayama – yoga disanje, Zagreb, 2005
 4. Jadranko Miklec: Yoga za kralježnicu i ljepotu tijela, Zagreb, 2006
 5. Jadranko Miklec: Transcendentalna meditacija, Zagreb, 2007
 6. Jadranko Miklec: Science of Vedic Yoga, Zagreb, 2012
 7. Swami Satyananda Saraswati: Yoga Nidra
 8. Svami Muktibodhananda, Svami Satjananda Sarasvati: Svara Yoga
 9. Swami Satyananda Saraswati: Kundalini Tantra
 10. Swami Satyananda Saraswati: Hata Yoga Pradipika
 11. Swami Muktananda, Svami Satjananda Sarasvati: Joga za žene
 12. dr Swami Shankardevananda, Swami Satyananda Saraswati: Joga I lečenje psihosomatskih bolesti
 13. Mukunda Stiles: Structural Yoga Therapy
 14. Swami Satyananda Saraswati: Four Chapters of Fridom
 15. Dr. Vasant Lad: Ayurveda
 16. Mel Robin: A Physiological Handbook for Teachers of Yogasana, Fenestra Books, 2002.
 17. H. David Coulter: Anatomy of Hatha Yoga. Body and Breath, Inc., 2001.
 18. Dr. David Frawley, Sandra Summerfield, M. S. Kozak: Yoga for Your Type. An Ayurvedic Aproach to Your Asana Practice. Lotus Press, 2001.
 19. B.K.S. Iyengar: Light on Yoga. George Allen and Unwin, London, 1986.
 20. B.K.S. Iyengar: Light on Pranayama. George Allen and Unwin, London, 1981.
 21. B.K.S. Iyengar: Yoga The Path to Holistic Health. Dorling Kindersley Limited, 2001.
 22. Shri K. Pattabhi Jois: Yoga Mala. North Point Press, 2000.
 23. T.K.V. Desikačar: Srce joge
 24. Gary Kraftsow: Yoga for transformation. Penguin Compass, 2002.
 25. A.G. Mohan: Yoga for Body, Breath and Mind. Shambhala, 2002.
 26. A.G. Mohan and Indra Mohan: Yoga therapy, Shambhala, 2004.
 27. Srivatsa Ramaswami: The complete book of Vinyasa Yoga, New York, 2005.
 28. Pancham Sinh: The Hatha Yoga Pradipika. Munshiram Manoharlal, 1992.
 29. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu: The Shiva Samhita. Publishers Pvt. Ltd., 1990.
 30. Maharishi Mahesh Yogi: Bhagavad Gita. Maharishi Vedic University.
 31. Swami Hariharananda Aranya: Yoga Philosophy of Patanjali. University of Calcuta, 1981.
 32. M. Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidas, Delhi, 1999.

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved