PORODIČNE KONSTELACIJE sa Bojanom Ranković

 

Ako želite da razrešite svoje blokade, konflikte, zdravstvene tegobe, strahove, dinamike ponašanja, partnerske ili poslovne odnose, dobrodošli!

O radionici:

Tema koja se postavlja može biti bilo koja: zdravstveni problem, konflikti razne prirode, problem sa novcem, problem u poslu, problem sa partnerom, sa roditeljem, sa detetom, strahovi, blokade itd. Učesnici koji su u grupi u svakom slučaju imaju benefit bilo da samo učestvuju u nečijoj temi, posmatraju ili rade na svojoj temi jer radom u nečijoj temi, dakle kao predstavnik, učesnik paralalelno radi i na nekoj svojoj temi, ima određene uvide i osvešćivanja, kao i usvajanje unutrašnje slike razrešenja.

Na početku radionice biće uvodno predavanje, zatim će se raditi 8-10 radova (tema), sa pauzom za ručak.
Na radionici mogu učestovati svi, bez obzira na godine starosti, obrazovanje i prethodno iskustvo.

O metodi:

Mnogi lični problemi i teme sa kojima se mi nosimo u svom životu rezultat su konfuzije i trauma u porodičnom sistemu. Porodica, kao i svaki drugi sistem ima prirodni poredak. Kada je on narušen, delovanjem različitih traumatičnih događaja, dolazi do poremećaja koji mogu da deluju kroz nekoliko generacija.
Poredak ljubavi (Orders of Love) predstavlja transgeneracijski metod koji otkriva skrivenu porodičnu dinamiku i sile nastale iz energije nerazrešenih porodičnih odnosa i trauma u prošlosti, a koje u sadašnjem trenutku deluju na sudbinu pojedinca.

Porodični raspored je grupna sistemska terapija koju je razvio nemački terapeut i filozof Bert Helinger sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Koristi se kao psihoterapijska metoda u transformaciji i razrešvanju različitih psiholoških tema i problema kako individualnih, tako i porodičnih, partnerskih, roditeljskih, poslovnih i mnogih drugih.

Kod nas u Srbiji je 2007. godine Porodični raspored zakonski priznat kao pomoćna, tradicionalna, alternativna medicinska tehnika.
Procesom emotivnog i psihičkog vezivanja traumatično iskustvo se prenosi sa roditelja na decu i ono se ne završava na drugoj generaciji. Istim mehanizmom vezivanja i poistovećenja ono moze obuhvatiti nekoliko generacija. To je ključ koji razjašnjava kako se određeni poremećaji i psihičke bolesti pojavljuju kod dece, mladih ljudi ili odraslih koji nisu lično bili traumatizovani ili svedoci traumatične situacije.

Svrha Porodičnog poretka je da ukaže na mesta gde postoji upletenost člana porodice u sudbinu i traume roditelja i prethodnih generacija i koju korespodenciju ima sa problemom (temom) na kojoj radimo.

Ova metoda u sebi ima elemenata: Psihoanalize, Geštalt terapije, Transakcione analize, Porodične terapije, hipnoterapije Miltona Eriksona, NLP-a, Šamanizma itd.

Pametno polje je zapisana transgeneracijska istina jedne porodice i ono nosi informacije o strukturi i dinamici jednog porodičnog sistema, sve sa njegovim tajnama, traumama i nerešenim problemima, a nerešeni problemi naših predaka transgeneracijski postaju naše breme, jer ih sistem u neravnoteži prenosi kroz nagomilanu lošu energiju koja prati nezdravu porodičnu dinamiku. Problemi će pratiti potomke sve dok isključeni članovi ne dobiju u konstelaciji svoje zasluženo mesto i dok im se ne oda poštovanje, jer su i oni sastavni deo nas i naše sudbine.

Radionicu drži:

Bojana Ranković, sa 11 godina iskustva i edukacije u polju Porodičnih sistemskih konstelacija (Porodičnog rasporeda, Orders of Love), NLP Master i majka.
Broj mesta je ograničen. Za više informacija i prijave: bojanarankovic.order@gmail.com ili 062/457879.

događaji

Arhiva

Kontaktirajte nas

  • Holistička akademija Maya
  • Takovska 45a/I
  • 11000 Beograd
  • Tel: +381 65 870 4513
  • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved