Psihološka podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog psihologa i klijenta. To je način da klijent sazna više o svojim mislima i osećanjima, kao i da razume uzroke i sačini strategije prevazilaženja aktuelnih problema.

Anita Marković

Anita Marković

Diplomirani defektolog, master surdoaudiologije

Psihološki savetnik iz transakcione analize, psihoterapeut u superviziji

Analitičar snova (metoda intervjua)

Praktičar Theta Healing-a

Anita je osoba puna posvećenosti, empatije i iskrene želje da pomogne i bude podrška.
Rođena je 1974. godine u Beogradu, gde je završila studije i gde i danas radi. Udata je i ima ćerku Liru.
U vreme studentskih dana se interesuje za pružanje psihološke pomoći, pa je tako kao volonterka radila na SOS telefonu za decu i žene žrtve nasilja. Završava Defektološki fakultet u Beogradu 2000. godine. Postiže rezultate u individualnom radu sa decom najčešće kroz logopedske tretmane, psihološko savetovanje adolescenata i odraslih klijenata prilikom rešavanja svakodnevnih životnih teškoća. U svom radu integriše različita znanja i veštine do kojih dolazi kroz dodatne defektološke i psihološke edukacije i seminare.
Profesionalno iskustvo je sticala radeći u NVO sektoru na različitim poslovima kao članica UO, predsedavajuća Skupštine, koordinatorka za individualni rad sa decom i njihovim porodicama. Svoje profesionalno iskustvo je sticala radeći i u privatnom sektoru u radu sa decom, ali i u okviru rada u PU „Dečji dani“, gde je radeći u vrtiću sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru razvojne grupe sprovodila proces inkluzije.
U periodu od 2005. do 2012. godine završava niz defektoloških obuka koje joj pružaju dodatne veštine u radu sa decom, a to su: Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija, Specifična redukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i Savetodavni rad sa decom i adolescentima. Ove programe su vodili značajni stručnjaci iz ovih oblasti uglavnom zaposleni u Institutu za mentalno zdravlje: dr Svetomir Bojanin, Viola Povše Ivkić, Tatjana Govedarica i mnogi drugi.
Ljubav prema psihologiji produbljuje kroz višegodišnju edukaciju u oblasti Transakcione analize. 2016. godine postaje psihološki savetnik, ali i dalje nastavlja svoju edukaciju kao psihoterapeut u superviziji. Sa istom ljubavlju i motivisanošću uči i napreduje u početku kroz psihološke radionice u okviru iskustvene grupe koju je vodio dr Ivan Nastović, a kasnije kroz edukaciju iz oblasti analize snova. Tako 2016. godine stiče diplomu za analizu snova metodom intervjua dr Gejl Dilejni - The Delaney & Flowers Dream and Consultation Center Diploma Program.
2017. godine postaje i sertifikovani lider Yoga smejanja, čime dodatno unapređuje svoj profesionalni rad na načelima pozitivne energije, bezuslovne ljubavi i poštovanja.
Pored svega navedenog ima interesovanja prema pisanju, fotografiji, zdravoj ishrani, jogi, planinarenju, kao i različitim oblicima rada na sebi poput psihodrame, Theta healinga i dr.