Homeopatija i kvantna medicina

Homeopatija

Homeopatija

Homeopatija je sistem lečenja koji je ustanovio nemački lekar i hemičar Samuel Haneman, pocetkom 19. veka. Namenjena je svima – od trudnica i beba, do najstarijih i najnemoćnijih. Homeopatija se zasniva na principu koji glasi: “Slično se sličnim leči“, a to znači da je lek za npr. groznicu – upravo biljka, ili neka druga supstanca, koja i izaziva groznicu (nesto slicno serumu protiv zmijskog otrova koji se i pravi upravo od zmijskog otrova!) Zvanična, Zapadna, medicina ovaj princip koristi tek u retkim slučajevima, dok on u homeoptiji predstavlja osnovu, i po tome se ona i razlikuje od one “zvanične” medicine.

Nasuprot tome, homeopatija i homeopatski lekovi nisu usmereni na simptome oboljenja, nego ih čak na početku i pojačavaju, čime se organizam dodatno alarmira da započne sopstveno ozdravljenje. Homeopatija i homeopatski lekovi su usmereni na celokupno biće – fizičko, psihičko i mentalno – jer je već svima dobro poznato da svi poremećaji i oboljenja imaju koren u ova tri segmenta našeg postojanja. Zbog toga, homeopatski lek deluje istovremeno na sva tri polja, pomažući da čovek povrati snagu, i sam se izbori sa problemom koji ga muči.

Homeopatski lekovi su supstance najčesce biljnog, ali i mineralnog i životinjskog porekla. Oni deluju na energetskom nivou, i to prema fizičkim zakonima koje danas najbolje objašnjava kvantna fizika. Homeopatija koristi lekove koji se razlikuju od onih “zvaničnih” po tome što ne predstavljaju biohemijske, već energetske jedinice, jer smo svi mi, u stvari, skupovi energije, koja vibrira na različitim, ili slicnim, frekvencijama. Kada dode do poremećaja odredene frekvencije – nastaje bolest, koja se trajno i korenski može izlečiti upravo na tom, energetskom, nivou. Homeopatski lekovi, delujući na fizicki plan, ujedno uravnotežuju i naše emocije i misli, koje su, veoma često, upravo i uzročnik naših telesnih problema.

Prvi pregled kod homeopatskog lekara uobičajeno traje oko jedan sat. U tom vremenu se odreduje tzv. homeopatska konstitucija pacijenta, prema kojoj se određuje i tzv. konstitutivni lek, tj. onaj lek koji pokriva sva polja naseg postojanja – fizičko, emotivno i mentalno. Tako homeopatija ulazi u naše živote.

Pregled kod homeopatskog lekara ponajviše liči na iskren razgovor koji biste mogli voditi sa poverljivim prijateljem. Taj razgovor podrazumeva iskrenost pacijenta, tj. mogućnost da slobodno i otvoreno odgovori na postavljena pitanja – npr. da li mu smetaju promene vremena, koju hranu i piće voli da konzumira, čega se plaši, kakav mu je temperament, kakvo mu je uobicajeno raspoloženje… Narociti akcenat se stavlja na osećanja pacijenta koja su dominirala u periodu nastanka bolesti ili poremećaja.

Treba naglasiti da od nivoa otvorenosti odnosa izmedu homeopatskog lekara i pacijenta umnogome zavisi uspešnost pri odredivanju pomenutog konstitutivnog leka, i, posledično, koliko ce uspesna biti homeopatija za tu osobu.

 

Tok izlečenja je individualan – kod nekoga homeopatija pozitivne promene izaziva veoma brzo, kod nekoga sporije – sve u zavisnosti od raznih faktora: dužine trajanja bolesti, njenog tipa, ili ličnog stava pacijenta prema sopstvenom izlečenju i zdravlju.

Kvantna medicina

Kvantna medicina

Kvantna medicina je spoj medicine i kvantne fizike. Kvantna medicina se smatra medicinom budućnosti, što ona pokazuje izuzetnom efikasnošcu.

Dijagnostika u kvantnoj medicini je neinvazivna i obavlja se uz pomoć posebnog aparata koji se povezuje sa pacijentom. Emitujuci elektromagnetne talase, pomenuti aparat je u stanju da primi povratne signale ćelija našeg organizma, a i različitih biohemijskih supstanci, mikroorganizama, misli ili osećanja, i na taj način izgradi kompletnu sliku o stanju u kome se organizam pacijenta nalazi.

Prema saznanjima kvantne fizike, svako živo biće je skup elektromagnetnih vibracija, na koje negativno uticu razni faktori – stres, tragedije, zagadjena sredina, neadekvatna ishrana I sl. Uz pomoć obimne baze podataka, biorezonantna aparatura je sposobna da u roku od nekoliko minuta dijagnostikuje sve poremećene vibracije našeg organizma. K

ada se stigne do optimalnog nivoa vibracija, dešava se tzv. kvantni skok, koji kvantna medicina definiše kao sposobnost samolečenja, i tada naš organizam počinje da stvara i izlučuje sopstvene lekove u tacno potrebnim dozama. Terapija kvantne medicine je potpuno bezbedna. Koristi pacijentima svih uzrasta i potreba, ne izazivajuci neželjene efekte.