PROGRAM VIKEND SEMINARA ZA I GODINU

VIKEND SEMINAR 1

PROGRAM:

 1. Objašnjenje koncepta i programa kursa
 2. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 4 časa
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE I NJIHOV ODNOS SA SANKHYOM
  • ŠTA JE YOGA: MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE I. 1-4
 3. Anatomija i fiziologija – 2 časa
  • ANATOMIJA KIČME: BIOMEHANIKA ASANA I NJIHOVA KLASIFIKACIJA
 4. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • OSNOVNI PRINCIPI ASANA I PRANAYAMA: TEORIJA I PRAKSA
  • POZDRAV SUNCU – VARIJACIJA
  • YOGA ASANE – OSNOVNI NIZ
  • OBJAŠNJENJE VINYASA KRAMA U I IZVAN POLOŽAJA ZA ASANE U OSNOVNOM NIZU
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 1
 6. Pranayama – 2 časa
  • PRANAYAMA: UJJAYI; ANULOMA-UJJAYI; VILOMA-UJJAYI; PRATILOMA UJJAYI; BHASTRIKA; KAPALABHATI

VIKEND SEMINAR 2

PROGRAM:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE: Y.S. I. 5-11 AKTIVNOST UMA Y.S. II. 1-9 KRIJE I KLEŠE – YOGA PSIHOLOGIJA
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • PRINCIPI ASANA I PRANAYAMA: TEORIJA I PRAKSA
  • POZDRAV SUNCU – PRAKTIKOVANJE VARIJACIJE 1
  • POZDRAV SUNCU – VARIJACIJA
  • YOGA ASANE – OSNOVNI NIZ
  • UDIYANA BANDHA
 3. Pranayama – 2 časa
  • BHASTRIKA PRANAYAMA; ANULOMA VILOMA (NADISHODHANA); SURYABHEDANA; CHANDRABHEDANA
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 2
 5. Metodologija podučavanja – 2 časa

VIKEND SEMINAR 3

PROGRAM:

 1. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • POZDRAV SUNCU – VARIJACIJA 1,2,3
  • PRINCIPI ASANA I PRANAYAMA: TEORIJA I PRAKSA
  • YOGA ASANE – NIZ Br.1
  • BANDHAS: TEORIJA I PRAKSA
 2. Meditacija – 5 časova
  • ŠTA JE MEDITACIJA, RAZLIČITE PRAKSE, TRASEDENCIJA
  • MEDITACIJA – SEDAM KORAKA UČENJA
 3. Razmatranje različitih tradicija i stilova yoge – 5 časova

VIKEND SEMINAR 4

PROGRAM:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRAS: PRVO POGLAVLJE (SAMADHI PADA) – RAZLIČITA STANJA SAMADIJA
  • SHAT RIPUS – ŠEST UNUTRAŠNJIH NEPRIJATELJA: KAMA, KRODHA, LOBHA, MOHA, MADA, MAATSARYA
 2. Anatomija i fiziologija – 3 časa
  • ANATOMIJA I PRAKTIKOVANJE YOGA ASANA
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • YOGA ASANE – NIZ Br.1 SA DODATKOM
  • VEŽBE ZA PRIPREMU TELA ZA PRAKTIKOVANJE YOGA ASANA – DEO 2
  • PRINCIPI ASANA I PRANAYAMA: TEORIJA I PRAKSA
  • POZDRAV SUNCU – VARIJACIJA 1,2,3
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 3
 5. Metodologija podučavanja – 2 časa

VIKEND SEMINAR 5

PROGRAM:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE: II. 10-28 – LEK ZA KLESHE
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • YOGA ASANE – PRAKTIČNI VEŽBANJE SERIJALA Br.1
  • DETALJNO OBJAŠNJENJE VINYASA KRAMA U I IZVAN POLOŽAJA ZA PRAĆENJE ASANA SA OBJAŠNJENJIMA NJIHOVIH BENEFITA: Ānandāsana; Sukhāsana; Samasthitiḥ; Tādāsana, Uttānāsana; Pārśva Uttānāsana, Ardha Uttānāsana; Utthita Trikoṇāsana; Ardha Utkaṭāsana; Utkaṭāsana; Virabhadrāsana; Prasārita Pāda Uttānāsana
  • POZDRAV SUNCU – VARIJANTE 1, 2, 3, 4, 5 MUDRE U YOGA PRAKSI
 3. Pranayama – 2 časa
  • SHITALI, SITKARI, BHRAMARI
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 5
  • OSNOVNI PRINCIPI YOGA TERAPIJE
 5. Meditacija i Yoga nidra – 2 časa

VIKEND SEMINAR 6

PROGRAM:

 1. Anatomija i fiziologija – 2 časa
  • ANATOMIJA POKRETA U YOGA PRAKSI – MIŠIĆNO-SKELETNI SISTEM
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • YOGA ASANA – NIZ Br.2 SA DODATNIM VEŽBAMA ZA PRIPREMU TELA ZA PRAKTIKOVANJE ASANA
  • DETALJNO OBJAŠNJENJE VINYASA KRAMA U I IZVAN POLOŽAJA ZA PRAĆENJE ASANA SA OBJAŠNJENJIMA NJIHOVIH BENEFITA:
   Cakravākāsana; Ṣaṣankāsana; Vajrāsana; Adhomukhaśvānāsana; Ūrdhvamukhaśvānāsana; Caturaṅgadaṇḍāsana; Vellan; Pād Sanchalan; Pavanamuktāsana; Utthitekāpadāsana; Aśvāsana; Apānāsana; Ekapāda Apānāsana
 3. Pranayama – 1 čas
  • SET PRANAYAMA ZA JAČANJE IMUNITETA
 4. Meditacija – 1 čas
 5. Ayurveda – 5 časova
  • PRINCIPI YOGA TERAPIJE I AYURVEDE: TEORIJA I PRAKSA – FLEKSIBILNOST, SNAGA I FUNKCIJA UMA I TELA
  • SAMOOČITAVANJE PULSA ZA DOBRO ZDRAVLJE – OSNOVNI PRINCIPI

VIKEND SEMINAR 7

PROGRAM:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE: II 29 – 55
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • YOGA ASANA – NIZ Br.1 SA DODATNIM VEŽBAMA ZA PRIPREMU TELA ZA PRAKTIKOVANJE ASANA – NIZ Br. 2 – NEPREKIDNI NIZ
  • POZDRAV SUNCU – VARIJACIJE 1,2, 3, 4, 5 – NEPREKIDNI NIZ
  • POZDRAV MESECU – CHANDRA NAMASKARAM
 3. Pranayama – 1 čas
  • SET PRANAYAMA ZA JAČANJE IMUNITETA
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 6
 5. Meditacija – 1 čas
 6. Metodologija podučavanja – 2 časa

VIKEND SEMINAR 8

PROGRAM:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • SANKHYA – OSNOVNI PRINCIPI
  • MAHARISHI PATANJALI YOGA SUTRE I. 12 – 51
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • DETALJNO OBJAŠNJENJE VINYASA KRAMA U I IZVAN POLOŽAJA ZA PRAĆENJE ASANA SA OBJAŠNJENJIMA NJIHOVIH BENEFITA: Ūrdhvapṛasrtapadāsanam; Ardha Jaṭharaparivṛttiḥasana; Jaṭharaparivṛttiḥasana; Katiāsana; Viparītakaraṇīāsana; Vimanāsana; Bhujaṅgāsana; Priṣṭa Tāḍana Kriyā;
 3. Meditacija – 1 čas
 4. Ayurveda – 5 časova
  • OSNOVNI PRINCIPI YOGA TERAPIJE I AYURVEDE: TEORIJA I PRAKSA – ASANA I PRANAYAMA ZA STRUKTURALNE I FUNKCIONALNE PROBLEME
  • SAMOOČITAVANJE PULSA ZA DOBRO ZDRAVLJE – KVALITETI DOŠA I SUB DOŠA
 5. Metodologija podučavanja – 1 čas

VIKEND SEMINAR 9

PROGRAM:

 1. Anatomija i fiziologija – 3 časa
  • ANATOMIJA I PRAKTIKOVANJE YOGA ASANA
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • DETALJNO OBJAŠNJENJE VINYASA KRAMA U I IZVAN POLOŽAJA ZA PRAĆENJE ASANA SA OBJAŠNJENJIMA NJIHOVIH BENEFITA: Ardha- Śalabhāsana; Śalabhāsana; Ardha Dhanurāsana; Dhanurāsana; Ūrdhva Dhanurāsana; Uṣṭrāsana; Sarvāṅgāsana; Niralāmba Sarvāṅgāsana; Sālamba Sarvāṅgāsana; Ūrdhva Padmāsana in Sarvāṅgāsana; Setu Bandha Ūrdhva Padmāsana; Pinḍāsana in Sarvāṅgāsana; Halasana; Karnapīdāsana
  • BANDHAS: TEORIJA I PRAKSA
 3. Pranayama – 2 časa
  • SET PRANAYAMA ZA JAČANJE IMUNITETA
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • YOGA VEŽBE ZA KIČMU – KURS 7
 5. Meditacija – 1 čas
 6. Metodologija podučavanja – 2 časa

VIKEND SEMINAR 10

PROGRAM:

 1. PONAVLJANJE NAUČENOG U TOKU GODINE – 4 časa
 2. EVALUACIJA PRAKSE – 8 časova
 3. ISPIT:
  • PREZENTACIJA I EVALUACIJA SEMINARSKIH RADOVA
  • PITANJA I ODGOVORI
  • ZAVRŠETAK GODINE I PODELA SERTIFIKATA

Kontaktirajte nas

 • Holistička akademija Maya
 • Takovska 45a/I
 • 11000 Beograd
 • Tel: +381 65 870 4513
 • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved