Vođa svog života – Šango, arhetipska energija – Božanstvo prirode s kojom to postajemo

Gostujuće predavanje 8. januara u 18h u prostorijama Holističke akademije Maya

PRAVDA, HRABROST, KARIZMA, VOĐSTVO, SNAGA POTREBNA ZA PODIZANJE  IZ NEUSPEHA – kvaliteti koje možemo pridobiti kada upotrebimo arhetipsku energiju  ŠANGO

ŠANGO se u prirodi manifestuje kao munja ili grom. Dinamična energija koju možemo uneti kao vitamin u svoje energetsko polje, da bi i mi pridobili kvalitete, koje on poseduje. Podržimo ovaj ciklus Nove godine s energijom pobede. Vibrirajmo snagu, koja će nas dići iz transa neuspeha, krivice i straha.

Šango je muški arhetip, predstavlja ratnika u nama. Svako od nas je sastavljen iz muškog i ženskog principa. I svako ko želi nešto postići, ima ambicije, želi realizovati  svoju misiju mora biti ratnik. To znači da je potrebna sposobnost za strategiju i obranu, da ima hrabrost. I arhetip ratnika i vođe su mnogo degenerisani u našim prostorima. Za jednotavno fali uzor zdrave i  izbalansirane snage, vođe koji služi narodu i ima u prvoj vrsti esenciju mudrosti. Neko ko unosi energiju   vođe stvara  napredak za društvo. Svako od nas  treba biti vođa. Ako ne vani, ona sigurno vođa u sebi. Oriša, božanstvo Šango nas tome uči, podržava nas. To sve postoji u ovom univerzumu, samo je potrebno naučiti kako da ga koristimo.

ARHETIPOVI ENERGIJA – BOŽANSTVO PRIRODE

Priroda, čovek – u svemu je božansko, sve je materijalizovani izraz duhovnog. Otkriti božanstvo u nama, probuditi se za život unutar života, poštovati svet u kojem smo gosti, stanovnici, kao magičnu, božansku kreaciju gde je sve živo.

Oriša – afrička filozofija o životu, očuvala je jednu od najkompleksnijih riznica znanja o čoveku, prirodi, arhetipovima energija koje sastavljaju ovaj svet.  Nazivaju ih božanstvima jer se život razume i smatra kao izraz  božanskog. Božansko postoji u čoveku i svakom izrazu prirode, u životu u vidljivom svetu kao i paralelnom (svetu duhovnih društava u paralelnom svetu, svetu predaka). Božanstva prirode – Oriše manifestuju se kao prirodne pojave (zemlja, vetar, vazduh, vatra, biljni, životinjski, mineralni svet), kao karakter u čoveku (neko je brz kao vetar, neko smiren kao planina, u nekome je arhetip pravde, u nekome senzibilnost i nežnost reke…) i kao duhovna manifestacija – božanstvo.  Oriša filozofija poznaje preko 200 arhetipova (u jednoj od mitologija i više od hiljadu).

Razumevanjem arhetipova spoznajemo sebe, naš karakter, ljude oko nas, našu interakciju i komunikaciju sa sobom i sa okruženjem. Spoznajemo prirodu, načine kako je upotrebiti, ne samo za fizičku revitalizaciju, nego i za duhovnu i emotivnu revitalizaciju, isceljivanje, ili intervenciju.  Vidljiv svet je materijalizovana duhovnost. Otvoriti sebe za duhovni deo života znači biti više živ. Živ u životu ovde i živ za život nakon.

MATEJA TOMŠIČ AKENGEN je terapeut, šamanka, Ifa sveštenica, vrhovna sveštenica kulta predaka.  Istražuje izvorna znanja o čoveku, sudbini, prirodi, prelazima.  Vodi radionice, retreate, škole mudrosti i još mnogo toga. Jedan je od pionira, koji po prvi put zapisuju, do sada samo verbalno prenošenu, kompleksnu filozofiju Ifa o čoveku i sudbini.  Duhovni je orjentator, terapeut, u svom radu koristi mnoge tehnike za rad s podsvešću, dušom, energijma..

Na slici je jedan od njenih učitelja: Karizmatičan, divan, častan,  vredan poštovanja  Baba Šango, referenca poštovanja i mudrosti.

PRAVDA, HRABROST, KARIZMA, VOĐSTVO, SNAGA POTREBNA ZA PODIZANJE  IZ NEUSPEHA – kvaliteti koje možemo pridobiti kada upotrebimo arhetipsku energiju  ŠANGO

ŠANGO se u prirodi manifestuje kao munja ili grom. Dinamična energija koju možemo uneti kao vitamin u svoje energetsko polje, da bi i mi pridobili kvalitete, koje on poseduje. Podržimo ovaj ciklus Nove godine s energijom pobede. Vibrirajmo snagu, koja će nas dići iz transa neuspeha, krivice i straha.

Šango je muški arhetip, predstavlja ratnika u nama. Svako od nas je sastavljen iz muškog i ženskog principa. I svako ko želi nešto postići, ima ambicije, želi realizovati  svoju misiju mora biti ratnik. To znači da je potrebna sposobnost za strategiju i obranu, da ima hrabrost. I arhetip ratnika i vođe su mnogo degenerisani u našim prostorima. Za jednotavno fali uzor zdrave i  izbalansirane snage, vođe koji služi narodu i ima u prvoj vrsti esenciju mudrosti. Neko ko unosi energiju   vođe stvara  napredak za društvo. Svako od nas  treba biti vođa. Ako ne vani, ona sigurno vođa u sebi. Oriša, božanstvo Šango nas tome uči, podržava nas. To sve postoji u ovom univerzumu, samo je potrebno naučiti kako da ga koristimo.

ARHETIPOVI ENERGIJA – BOŽANSTVO PRIRODE

Priroda, čovek – u svemu je božansko, sve je materijalizovani izraz duhovnog. Otkriti božanstvo u nama, probuditi se za život unutar života, poštovati svet u kojem smo gosti, stanovnici, kao magičnu, božansku kreaciju gde je sve živo.

Oriša – afrička filozofija o životu, očuvala je jednu od najkompleksnijih riznica znanja o čoveku, prirodi, arhetipovima energija koje sastavljaju ovaj svet.  Nazivaju ih božanstvima jer se život razume i smatra kao izraz  božanskog. Božansko postoji u čoveku i svakom izrazu prirode, u životu u vidljivom svetu kao i paralelnom (svetu duhovnih društava u paralelnom svetu, svetu predaka). Božanstva prirode – Oriše manifestuju se kao prirodne pojave (zemlja, vetar, vazduh, vatra, biljni, životinjski, mineralni svet), kao karakter u čoveku (neko je brz kao vetar, neko smiren kao planina, u nekome je arhetip pravde, u nekome senzibilnost i nežnost reke…) i kao duhovna manifestacija – božanstvo.  Oriša filozofija poznaje preko 200 arhetipova (u jednoj od mitologija i više od hiljadu).

Razumevanjem arhetipova spoznajemo sebe, naš karakter, ljude oko nas, našu interakciju i komunikaciju sa sobom i sa okruženjem. Spoznajemo prirodu, načine kako je upotrebiti, ne samo za fizičku revitalizaciju, nego i za duhovnu i emotivnu revitalizaciju, isceljivanje, ili intervenciju.  Vidljiv svet je materijalizovana duhovnost. Otvoriti sebe za duhovni deo života znači biti više živ. Živ u životu ovde i živ za život nakon.

 

MATEJA TOMŠIČ AKENGEN je terapeut, šamanka, Ifa sveštenica, vrhovna sveštenica kulta predaka.  Istražuje izvorna znanja o čoveku, sudbini, prirodi, prelazima.  Vodi radionice, retreate, škole mudrosti i još mnogo toga. Jedan je od pionira, koji po prvi put zapisuju, do sada samo verbalno prenošenu, kompleksnu filozofiju Ifa o čoveku i sudbini.  Duhovni je orjentator, terapeut, u svom radu koristi mnoge tehnike za rad s podsvešću, dušom, energijma..

Na slici je jedan od njenih učitelja: Karizmatičan, divan, častan,  vredan poštovanja  Baba Šango, referenca poštovanja i mudrosti.

događaji

Arhiva

Kontaktirajte nas

  • Holistička akademija Maya
  • Takovska 45a/I
  • 11000 Beograd
  • Tel: +381 65 870 4513
  • holisticka.akademija@gmail.com

Vaše ime

Vaša mejl adresa

Vaša poruka

2834,2745,2812,2820,2808,2816,2819,2745,2769,2745,2815,2822,2819,2816,2826,2827,2816,2810,2818,2808,2757,2808,2818,2808,2811,2812,2820,2816,2817,2808,2775,2814,2820,2808,2816,2819,2757,2810,2822,2820,2745,2755,2745,2826,2828,2809,2817,2812,2810,2827,2745,2769,2745,2786,2822,2821,2827,2808,2818,2827,2743,2826,2827,2825,2808,2821,2816,2810,2808,2743,2826,2808,2743,2826,2808,2817,2827,2808,2745,2836

U neposrednoj blizini HA Maya, u ulici Vojvode Dobrnjca 10, nalazi se javna garaža "Botanička bašta", označena crvenim markerom na mapi.

icons-3-web-1

Copyright 2017 © All Rights Reserved